Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 70 Gamla Uppsala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
70 Gamla Uppsala 1318 13,9% 44,6% 23,5% 18,0% 7,1% 52,0% 48,0% 0,6% 3,9%
Summa 1318 13,9% 44,6% 23,5% 18,0% 7,1% 52,0% 48,0% 0,6% 3,9%

http://www.val.se