Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 91 Norra Luthagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
91 Norra Luthagen 928 30,6% 25,0% 14,2% 30,2% 8,0% 45,7% 54,3% 1,1% 2,3%
Summa 928 30,6% 25,0% 14,2% 30,2% 8,0% 45,7% 54,3% 1,1% 2,3%

http://www.val.se