Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 92 Centrala Luthagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
92 Centrala Luthagen 1240 29,8% 26,9% 21,0% 22,2% 10,6% 46,4% 53,6% 1,1% 3,8%
Summa 1240 29,8% 26,9% 21,0% 22,2% 10,6% 46,4% 53,6% 1,1% 3,8%

http://www.val.se