Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 94 Rackarberget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
94 Rackarberget 1210 77,9% 17,1% 2,9% 2,1% 19,0% 52,0% 48,0% 1,0% 4,4%
Summa 1210 77,9% 17,1% 2,9% 2,1% 19,0% 52,0% 48,0% 1,0% 4,4%

http://www.val.se