Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 95 Studentvägen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
95 Studentvägen 1096 87,5% 9,0% 1,9% 1,6% 22,9% 53,9% 46,1% 0,7% 3,3%
Summa 1096 87,5% 9,0% 1,9% 1,6% 22,9% 53,9% 46,1% 0,7% 3,3%

http://www.val.se