Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 98 Rickomberga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
98 Rickomberga 1159 16,5% 30,2% 20,5% 32,8% 7,2% 43,7% 56,3% 0,5% 1,7%
Summa 1159 16,5% 30,2% 20,5% 32,8% 7,2% 43,7% 56,3% 0,5% 1,7%

http://www.val.se