Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 99 Luthagen-Dalgatan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
99 Luthagen-Dalgatan 840 23,8% 24,8% 24,0% 27,4% 9,6% 46,2% 53,8% 1,5% 1,5%
Summa 840 23,8% 24,8% 24,0% 27,4% 9,6% 46,2% 53,8% 1,5% 1,5%

http://www.val.se