Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 100 Fyrisvall-Seminariet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
100 Fyrisvall-Seminariet 1280 22,0% 37,7% 21,4% 18,9% 5,9% 48,8% 51,2% 0,5% 2,1%
Summa 1280 22,0% 37,7% 21,4% 18,9% 5,9% 48,8% 51,2% 0,5% 2,1%

http://www.val.se