Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 101 Luthagen-Norra station

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
101 Luthagen-Norra station 600 22,0% 29,7% 20,3% 28,0% 7,3% 45,0% 55,0% 1,3% 1,3%
Summa 600 22,0% 29,7% 20,3% 28,0% 7,3% 45,0% 55,0% 1,3% 1,3%

http://www.val.se