Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 102 Luthagen-Prästgårdsgatan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
102 Luthagen-Prästgårdsgatan 1249 28,3% 30,2% 19,9% 21,6% 10,1% 45,8% 54,2% 0,4% 3,1%
Summa 1249 28,3% 30,2% 19,9% 21,6% 10,1% 45,8% 54,2% 0,4% 3,1%

http://www.val.se