Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 103 Husbyborg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
103 Husbyborg 691 25,5% 36,2% 20,7% 17,7% 9,4% 49,1% 50,9% 0,6% 1,3%
Summa 691 25,5% 36,2% 20,7% 17,7% 9,4% 49,1% 50,9% 0,6% 1,3%

http://www.val.se