Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 104 Hällby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
104 Hällby 695 40,6% 29,2% 10,4% 19,9% 10,5% 48,6% 51,4% 0,3%  
Summa 695 40,6% 29,2% 10,4% 19,9% 10,5% 48,6% 51,4% 0,3%

http://www.val.se