Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 105 Östra Stenhagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
105 Östra Stenhagen 907 26,1% 29,8% 28,7% 15,4% 12,1% 46,0% 54,0% 1,1% 4,0%
Summa 907 26,1% 29,8% 28,7% 15,4% 12,1% 46,0% 54,0% 1,1% 4,0%

http://www.val.se