Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 106 Stenhagen-Kvarnbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
106 Stenhagen-Kvarnbo 966 24,9% 36,1% 26,0% 12,9% 11,2% 46,7% 53,3% 1,2% 3,4%
Summa 966 24,9% 36,1% 26,0% 12,9% 11,2% 46,7% 53,3% 1,2% 3,4%

http://www.val.se