Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 107 Stenhagen-Herrhagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
107 Stenhagen-Herrhagen 623 19,4% 42,2% 26,3% 12,0% 11,7% 48,0% 52,0% 0,3% 2,2%
Summa 623 19,4% 42,2% 26,3% 12,0% 11,7% 48,0% 52,0% 0,3% 2,2%

http://www.val.se