Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 131 Fålhagen-Vaksala Torg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
131 Fålhagen-Vaksala Torg 1194 32,4% 32,5% 17,0% 18,1% 7,8% 46,6% 53,4% 1,1% 2,7%
Summa 1194 32,4% 32,5% 17,0% 18,1% 7,8% 46,6% 53,4% 1,1% 2,7%

http://www.val.se