Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 132 Fålhagen-Almtuna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
132 Fålhagen-Almtuna 1164 35,5% 38,7% 14,9% 11,0% 6,8% 48,3% 51,7% 1,3% 2,9%
Summa 1164 35,5% 38,7% 14,9% 11,0% 6,8% 48,3% 51,7% 1,3% 2,9%

http://www.val.se