Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 134 Östra Fålhagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
134 Östra Fålhagen 1136 24,5% 36,1% 23,7% 15,8% 8,9% 48,3% 51,7% 0,6% 1,9%
Summa 1136 24,5% 36,1% 23,7% 15,8% 8,9% 48,3% 51,7% 0,6% 1,9%

http://www.val.se