Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 135 Fålhagen-Boländerna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
135 Fålhagen-Boländerna 916 31,0% 38,2% 18,2% 12,6% 11,2% 51,5% 48,5% 0,7% 3,3%
Summa 916 31,0% 38,2% 18,2% 12,6% 11,2% 51,5% 48,5% 0,7% 3,3%

http://www.val.se