Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 138 Västra Salabacke

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
138 Västra Salabacke 1197 30,9% 27,1% 19,3% 22,7% 9,2% 47,6% 52,4% 0,3% 2,1%
Summa 1197 30,9% 27,1% 19,3% 22,7% 9,2% 47,6% 52,4% 0,3% 2,1%

http://www.val.se