Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 139 Byggmästaren

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
139 Byggmästaren 1178 32,6% 27,6% 14,5% 25,3% 6,2% 47,9% 52,1% 0,4% 1,4%
Summa 1178 32,6% 27,6% 14,5% 25,3% 6,2% 47,9% 52,1% 0,4% 1,4%

http://www.val.se