Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 140 Södra Salabacke

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
140 Södra Salabacke 1155 27,7% 32,2% 19,1% 21,0% 9,8% 48,1% 51,9% 0,3% 1,6%
Summa 1155 27,7% 32,2% 19,1% 21,0% 9,8% 48,1% 51,9% 0,3% 1,6%

http://www.val.se