Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 141 Skomakarberget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
141 Skomakarberget 863 17,6% 30,6% 30,2% 21,6% 6,3% 41,7% 58,3% 0,5% 1,4%
Summa 863 17,6% 30,6% 30,2% 21,6% 6,3% 41,7% 58,3% 0,5% 1,4%

http://www.val.se