Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 142 Norra Salabacke

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
142 Norra Salabacke 1189 24,7% 24,0% 16,2% 35,1% 6,0% 48,6% 51,4% 0,3% 1,9%
Summa 1189 24,7% 24,0% 16,2% 35,1% 6,0% 48,6% 51,4% 0,3% 1,9%

http://www.val.se