Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 144 Källsprånget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
144 Källsprånget 672 21,4% 34,4% 19,5% 24,7% 7,7% 41,1% 58,9% 0,1% 2,1%
Summa 672 21,4% 34,4% 19,5% 24,7% 7,7% 41,1% 58,9% 0,1% 2,1%

http://www.val.se