Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 146 Norra Årsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
146 Norra Årsta 1241 20,3% 28,8% 25,2% 25,6% 4,1% 46,5% 53,5% 0,7% 2,6%
Summa 1241 20,3% 28,8% 25,2% 25,6% 4,1% 46,5% 53,5% 0,7% 2,6%

http://www.val.se