Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 149 Årsta-Körvelgatan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
149 Årsta-Körvelgatan 990 20,8% 34,0% 21,8% 23,3% 7,8% 44,5% 55,5% 0,6% 1,5%
Summa 990 20,8% 34,0% 21,8% 23,3% 7,8% 44,5% 55,5% 0,6% 1,5%

http://www.val.se