Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 150 Östra Årsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
150 Östra Årsta 611 19,6% 29,0% 26,8% 24,5% 12,9% 51,4% 48,6% 0,5% 2,5%
Summa 611 19,6% 29,0% 26,8% 24,5% 12,9% 51,4% 48,6% 0,5% 2,5%

http://www.val.se