Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 182 Berthåga-Flogsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
182 Berthåga-Flogsta 1184 43,8% 18,8% 16,8% 20,7% 12,8% 49,2% 50,8% 0,9% 1,5%
Summa 1184 43,8% 18,8% 16,8% 20,7% 12,8% 49,2% 50,8% 0,9% 1,5%

http://www.val.se