Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 183 Södra Flogsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
183 Södra Flogsta 1267 18,9% 27,7% 29,6% 23,8% 9,9% 47,2% 52,8% 1,8% 3,3%
Summa 1267 18,9% 27,7% 29,6% 23,8% 9,9% 47,2% 52,8% 1,8% 3,3%

http://www.val.se