Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 186 Västra Flogsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
186 Västra Flogsta 1200 81,2% 12,8% 3,4% 2,6% 12,8% 53,2% 46,8% 2,0% 3,8%
Summa 1200 81,2% 12,8% 3,4% 2,6% 12,8% 53,2% 46,8% 2,0% 3,8%

http://www.val.se