Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 189 Kungsgärdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
189 Kungsgärdet 812 17,5% 29,4% 29,8% 23,3% 9,0% 48,4% 51,6% 0,9% 15,5%
Summa 812 17,5% 29,4% 29,8% 23,3% 9,0% 48,4% 51,6% 0,9% 15,5%

http://www.val.se