Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 192 Östra Eriksberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
192 Östra Eriksberg 1312 35,7% 28,3% 18,9% 17,1% 8,8% 46,1% 53,9% 1,4% 2,7%
Summa 1312 35,7% 28,3% 18,9% 17,1% 8,8% 46,1% 53,9% 1,4% 2,7%

http://www.val.se