Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 193 Eriksberg-Marmorvägen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
193 Eriksberg-Marmorvägen 1160 23,4% 33,6% 22,5% 20,4% 7,8% 49,1% 50,9% 0,8% 3,3%
Summa 1160 23,4% 33,6% 22,5% 20,4% 7,8% 49,1% 50,9% 0,8% 3,3%

http://www.val.se