Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 194 Norra Norby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
194 Norra Norby 880 18,6% 27,3% 29,8% 24,3% 12,0% 49,5% 50,5% 1,0% 2,4%
Summa 880 18,6% 27,3% 29,8% 24,3% 12,0% 49,5% 50,5% 1,0% 2,4%

http://www.val.se