Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 197 Eriksberg-Håga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
197 Eriksberg-Håga 1176 19,7% 26,9% 22,5% 30,9% 7,2% 43,6% 56,4% 1,4% 1,4%
Summa 1176 19,7% 26,9% 22,5% 30,9% 7,2% 43,6% 56,4% 1,4% 1,4%

http://www.val.se