Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 223 Södra Nåntuna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
223 Södra Nåntuna 741 13,8% 36,8% 27,9% 21,5% 9,6% 50,7% 49,3% 1,3% 2,4%
Summa 741 13,8% 36,8% 27,9% 21,5% 9,6% 50,7% 49,3% 1,3% 2,4%

http://www.val.se