Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 225 Nordvästra Sävja

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
225 Nordvästra Sävja 878 18,9% 31,8% 31,4% 17,9% 9,3% 45,6% 54,4% 0,6% 1,8%
Summa 878 18,9% 31,8% 31,4% 17,9% 9,3% 45,6% 54,4% 0,6% 1,8%

http://www.val.se