Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 226 Nordöstra Sävja

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
226 Nordöstra Sävja 884 24,5% 31,7% 28,8% 14,9% 12,7% 47,2% 52,8% 0,8% 1,9%
Summa 884 24,5% 31,7% 28,8% 14,9% 12,7% 47,2% 52,8% 0,8% 1,9%

http://www.val.se