Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 227 Mellersta Sävja

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
227 Mellersta Sävja 1195 25,7% 32,6% 22,8% 18,9% 11,5% 47,3% 52,7% 0,7% 2,9%
Summa 1195 25,7% 32,6% 22,8% 18,9% 11,5% 47,3% 52,7% 0,7% 2,9%

http://www.val.se