Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 228 Södra Sävja

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
228 Södra Sävja 836 22,7% 31,0% 18,2% 28,1% 9,1% 44,0% 56,0% 1,3% 3,1%
Summa 836 22,7% 31,0% 18,2% 28,1% 9,1% 44,0% 56,0% 1,3% 3,1%

http://www.val.se