Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 261 Ulleråker

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
261 Ulleråker 782 20,3% 34,8% 19,7% 25,2% 6,6% 48,6% 51,4% 1,7% 2,7%
Summa 782 20,3% 34,8% 19,7% 25,2% 6,6% 48,6% 51,4% 1,7% 2,7%

http://www.val.se