Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 263 Ultuna-Ulleråker

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
263 Ultuna-Ulleråker 793 45,8% 31,7% 12,6% 10,0% 14,2% 43,3% 56,7% 2,1% 1,5%
Summa 793 45,8% 31,7% 12,6% 10,0% 14,2% 43,3% 56,7% 2,1% 1,5%

http://www.val.se