Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 264 Nordöstra Valsätra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
264 Nordöstra Valsätra 921 18,7% 25,4% 26,3% 29,6% 12,7% 48,8% 51,2% 1,0% 4,7%
Summa 921 18,7% 25,4% 26,3% 29,6% 12,7% 48,8% 51,2% 1,0% 4,7%

http://www.val.se