Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 265 Valsätra-Spinnrocksvägen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
265 Valsätra-Spinnrocksvägen 764 23,4% 29,8% 21,5% 25,3% 9,7% 43,7% 56,3% 0,8% 2,5%
Summa 764 23,4% 29,8% 21,5% 25,3% 9,7% 43,7% 56,3% 0,8% 2,5%

http://www.val.se