Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 266 Sydvästra Valsätra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
266 Sydvästra Valsätra 882 28,6% 34,4% 21,8% 15,3% 10,1% 50,9% 49,1% 0,9% 7,9%
Summa 882 28,6% 34,4% 21,8% 15,3% 10,1% 50,9% 49,1% 0,9% 7,9%

http://www.val.se