Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 269 Gottsunda-Blomdahls väg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
269 Gottsunda-Blomdahls väg 882 28,0% 40,0% 19,3% 12,7% 6,8% 51,7% 48,3% 0,1% 4,2%
Summa 882 28,0% 40,0% 19,3% 12,7% 6,8% 51,7% 48,3% 0,1% 4,2%

http://www.val.se