Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 270 Gottsunda centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
270 Gottsunda centrum 1026 17,0% 25,8% 23,6% 33,6% 5,9% 48,6% 51,4% 1,3% 8,7%
Summa 1026 17,0% 25,8% 23,6% 33,6% 5,9% 48,6% 51,4% 1,3% 8,7%

http://www.val.se