Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 271 Mellersta Gottsunda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
271 Mellersta Gottsunda 918 26,0% 39,2% 22,8% 12,0% 9,0% 49,9% 50,1% 0,3% 3,5%
Summa 918 26,0% 39,2% 22,8% 12,0% 9,0% 49,9% 50,1% 0,3% 3,5%

http://www.val.se