Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 272 Östra Gottsunda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
272 Östra Gottsunda 799 18,3% 28,9% 26,0% 26,8% 9,6% 46,6% 53,4% 1,3% 2,5%
Summa 799 18,3% 28,9% 26,0% 26,8% 9,6% 46,6% 53,4% 1,3% 2,5%

http://www.val.se